Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Od 1. října bude ve Vrchlabí zaveden čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu

logo Vrchlabí bez odpadu

První ze série článků v městském periodiku Puls ma téma likvidace odpadu ve městě

Správným tříděním snižujeme podíl směsného odpadu


Představitelé vrchlabské radnice a členové Výboru pro životní prostředí vrchlabského zastupitelstva se intenzivně zabývají obsáhlým tématem, kterým je likvidace odpadu. Série článků v městském periodiku Puls by měla obyvatelům města a čtenářům napovědět, jakým směrem se město chce ubírat.

Alfred Plašil, místostarosta Vrchlabí v úvodu předesílá: „Rádi bychom mezi veřejností působili osvětově. Systémová likvidace odpadu není jednoduché téma. Město musí být předvídavé, a s předstihem vymyslet a realizovat taková opatření, aby jeho obyvatelé tvořili co nejmenší množství odpadu, a aby udrželo služby za stávající nebo alespoň podobnou cenu. Každý občan Vrchlabí v současné době za likvidaci odpadu platí paušálních 650 korun.“ 

To, že od 1. října bude směsný odpad z černých a plechových popelnic vyvážen jednou za 14 dní, neznamená automaticky poloviční náklady. K tomu A. Plašil vysvětluje: „Kapitační platba nezahrnuje pouze likvidaci směsného komunálního odpadu. V částce je obsaženo pokrytí komplexu služeb celého odpadového hospodářství. Tzn. vývoz nádob se směsným odpadem, kontejnerů na tříděný odpad, provoz sběrného dvora i kompostárny. Dále skládkovné, náklady na pohonné hmoty, provoz automobilů a osádky aj. 
Cílem opatření je motivace ke zvýšené snaze každého jednotlivce ke třídění odpadu, aby skončil v tom kontejneru, do kterého patří. A tím postupné snížení objemu kilogramů (resp. tun) směsného komunálního odpadu obyvatele za rok.“

Přestože každý občan platí 650 Kč, Město Vrchlabí za likvidaci odpadu ročně doplácí 2,5 milionů korun. Pokud by se nepodařilo množství odpadu na obyvatele snížit, Město by bylo nuceno poplatek v dalších letech výrazně zvýšit. A. Plašil doplňuje: „Zákon o odpadech nám ukládá pro rok 2023 maximální množství 180 kilogramů směsného komunálního odpadu na občana. Pokud vyprodukujeme více, Město bude penalizováno a za tuny navíc bude doplácet progresivně vyšší částku. V současné době jsme těsně nad hranou   zákonem stanoveného váhového limitu a další roky by při současné produkci směsného odpadu docházelo k progresi penalizační částky. Proto už nyní chceme náklady optimalizovat. A maximum toho, co je použitelné, musíme vytřídit a recyklovat.
Právě proto zavádíme čtrnáctidenní svoz, abychom se postupně více zamysleli a naučili se lépe hospodařit se směsným komunálním odpadem. A začali ho víc třídit. Tím kila, v součtu tuny, v černých a plechových nádobách snížíme. Jde o to, abychom byli do budoucna schopni splnit normu, a ještě měli nějakou rezervu. Nejsme průkopníci, již téměř polovina měst a obcí v republice tento systém zavedla.“ 

Připravujeme i další rozšíření „hnízd“, resp. barevných kontejnerů na tříděný odpad, uvádí A. Plašil a dále konkretizuje: „K dnešnímu dni jich je po městě rozprostřeno 67 a další postupně přibývají. Ke „hnízdům“ budou přidány nádoby na kovy. 
A protože značnou část směsného odpadu v černých a plechových popelnicích tvoří bioodpad, nabídneme domácnostem v bytových a panelových domech sedmilitrovou nádobu na bioodpad s pachovým filtrem, aby bylo možné vytříděný bioodpad skladovat po určitou dobu přímo v domácnosti a my nemuseli běžet s každou slupkou či ohryzkem do hnědé nádoby, potažmo, aby tento odpad nekončil ve směsném komunálním odpadu, tak jako tomu je většinou doposud. Občané, kteří bydlí v bytových a panelových domech si budou moci tuto nádobu na bioodpad vyzvednout na Službách města Vrchlabí, odpad v nich doma skladovat a poté vysypat do hnědých popelnic umístěných v blízkosti bydliště. Snahou je, aby s ním bylo nakládáno jinak než ho odkládat do odpadu směsného.
Připravíme, vytiskneme a do všech poštovních schránek vložíme informační letáček,“ informuje A. Plašil. 

Od 1. ledna 2024 chce Město umožnit drobným podnikatelům legální zapojení do likvidace tříděného odpadu. Proč k tomu přistupujete? „Důvod je jednoduchý,“ uvozuje A. Plašil „Mnozí drobní podnikatelé nyní odpad likvidují v nádobách na tříděný odpad určených pro občany města, ale zatím na jeho likvidaci finančně nepřispívají. Za paušální částku, navrženou v rozmezí 1.500 Kč – 3.000 Kč se budou moci připojit k městskému systému odpadového hospodářství. To umožní nově připravovaná obecně závazná vyhláška, která bude zastupitelstvu města předložena ke schválení začátkem prosince. Od 1. ledna 2024 by tak mělo být umožněno podnikatelům přistoupit do městského systému likvidace tříděného odpadu. Podmínky pro podepsání Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství již pracovní skupina pro zapojení podnikatelů do městského systému tříděného odpadu připravila. Bližší informace budou uvedeny na webu Města Vrchlabí,“ uzavřel Alfred Plašil. 
  

Dáša Palátková

 

 

Přílohy

Letáček distribuovaný do poštovních schránek

Třídění odpadů ve Vrchlabí dopis verze 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 358,54 kB

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů