Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Svatební obřady

Základní informace pro snoubence

V zimním období provádíme svatební obřady pouze uvnitř budov a pouze v místech, kam je možné se dopravit služebním osobním automobilem. 

Manželství lze uzavřít (bližší informace poskytne kterýkoliv matriční úřad v ČR):

  • před kterýmkoliv matričním úřadem  
  • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti 
  • před kterýmkoliv nematričním obecním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců v této obci přihlášen k trvalému pobytu

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří do manželství hodlají vstoupit, a to před oddávajícím a v přítomnosti matrikářky anebo osobou, která jedná za orgán oprávněné církve nebo náboženské společnosti. Svatební obřad je veřejný a slavnostní, vždy probíhá v přítomnosti dvou svědků. 

Oprávnění přijímat souhlasné prohlášení o uzavření manželství ve Vrchlabí, mají tito oddávající: Ing. Jan Sobotka, Alfred Plašil, PhDr. Michal Vávra, Milan Dejmek, Ing. Jiří Severýn

Rada města Vrchlabí stanovila jako úředně určené místo k oddávání obřadní síň MěÚ Vrchlabí, Zámek čp. 1. Oddací dny bez poplatku jsou stanoveny na všechny pátky v měsíci v době od 9 do 13 hodin, s výjimkou státních svátků. 

V sobotu lze manželství uzavřít za poplatek 1000 Kč a obřady též provádíme od 9 do 13 hodin. 

O nedělích  obřady neprovádíme.   

Dalším vhodným místem k uspořádání sňatečného obřadu je klášterní kostel sv. Augustina ve Vrchlabí, čp. 213. Cena pronájmu k tomuto účelu je stanovena na 2.420 Kč. Hudební doprovod - kontakty a výběr skladeb - zde. 

Na žádost snoubenců a po domluvě s matrikářkou lze povolit uzavření manželství i na jiném vhodném místě v rámci matričního obvodu Vrchlabí. Za povolení uzavření sňatku mimo stanovené místo se platí správní poplatek 1000 Kč. O povolení rozhoduje příslušný matriční úřad. Jiným vhodným místem se rozumí důstojné místo v přiměřeně dostupné vzdálenosti, kam se lze dopravit vlastními prostředky. Doporučujeme vhodnost místa konzultovat předem s matrikářkou. 

 

V případě konání svatebního obřadu mimo určené místo a mimo určené časy mohou být úřadem účtovány další poplatky. Podrobnější informace sdělí při konzultaci matrikářka. 

 

Správní poplatky týkající se uzavření manželství (59.78 kB)

Pro rezervaci termínu svatebního obřadu snoubenci kontaktují matriční úřad, v jehož matričním obvodu hodlají uzavřít manželství (upřednostňujeme telefonické objednávky). Zároveň obdrží informace o tom, jaké doklady je třeba předložit. (výčet dokladů (72.04 kB)) K předsvatebnímu jednání se musí snoubenci na matriku ve Vrchlabí dostavit osobně nejdéle 1 měsíc před obřadem.

Je-li snoubenec cizincem, potřebné doklady (výčet dokladů (72.04 kB)) musí předložit 6 týdnů před obřadem. 

Pokud nebudou potřebné doklady k uzavření manželství předloženy 3 týdny před termínem obřadu, bude rezervace automaticky zrušena a termín nabídnut dalším zájemcům.

Má-li být uzavřen církevní sňatek, je třeba požádat na matrice, v jejímž obvodu má být tento sňatek uzavřen, o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Osvědčení má platnost 6 měsíců ode dne vystavení a jeho vydání snoubenci předkládají stejné doklady jako při uzavření občanského sňatku. 

Za vydání osvědčení pro uzavření sňatku církevním způsobem se správní poplatek nevybírá.

Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství. 

 

Uzavření manželství v cizině se řídí právními předpisy daného státu, informace žádejte na zastupitelském úřadu daného státu. Vysvědčení o právní způsobilosti vydá na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu. 

 

Kontaktní údaje: 

Městský úřad Vrchlabí, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí

 

  • Po, St: 08.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod
  • Út, Čt: 08.00 - 11.00, 12.00 - 14.00 hod 
  • Pá: ZAVŘENO (svatební obřady)

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Projekty