Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Registrované partnerství

Vstup do registrovaného partnerství

(Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů)

Registrované partnerství je trvalé společenství, které vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví, a to formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu tyto dvě osoby vstupují do partnerství.

Vstupujete-li do partnerství, činíte prohlášení osobně před matričním úřadem. Prohlášení činíte před matrikářem na základě otázky, zda spolu chcete vstoupit do partnerství.

Dříve, než učiníte prohlášení, výslovně uvedete, že vám nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

V ČR nelze uzavřít registrované partnerství mezi mužem a ženou.

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.

Vstoupit do partnerství lze:

  • jde-li o osoby stejného pohlaví,
  • v případě zletilé osoby (starší 18 let),
  • jde-li o osoby, jejichž svéprávnost k tomuto kroku nebyla omezena,
  • je-li alespoň jedna z osob státním občanem České republiky,
  • nejde-li o osoby příbuzné v přímé linii (prarodiče, rodiče, děti, vnuci apod.) a sourozence,
  • nejde-li o osoby, jejichž dříve uzavřené manželství či partnerství stále trvá.

Matriční úřad Městského úřadu Vrchlabí vydal dle § 13a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů dne 10.01.2024 usnesení, že přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu tj. Vrchlabí, Zámek, čp. 1 - obřadní síň a jím určené době pátek 09 – 13 hod – bez poplatků.

Matriční úřad Městského úřadu Vrchlabí dle § 13a odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb. „o matrikách“ může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství vydat povolení pro vstup do partnerství na jiném vhodném místě v jeho správním obvodu. Vydání povolení a obřad na jiném vhodném místě je zpoplatněn.

Doklady potřebné k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství:

Je-li snoubenec nebo ten, kdo chce vstoupit do partnerství občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a doložit rodný list, doklad o státním občanství (občanský průkaz nebo cestovní pas), pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Správní poplatky RP:

Povolení na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a

v kteroukoliv vhodnou dobu (9 – 13 hod)                                                      3 000 Kč

Vstupují-li do partnerství osoby bez trvalého pobytu na území ČR           5 000 Kč

Má-li trvalý pobyt na území ČR 1 partner                                                       3 000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do RP                                         500 Kč

Změna příjmení na příjmení partnera je osvobozeno od správního poplatku.

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů