Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Správní poplatky

Správní poplatky na úseku matrik dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, které nemají trvalý pobyt na území ČR                                                               5000 Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR                                               3000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu                                                                                          3000 Kč

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce

                                                                                                              1000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem       500 Kč

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku                                                                                                                             500 Kč

Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis                                                                50 Kč

Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958                                                                  200 za každou i započatou hodinu

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství                                                                                     300 Kč

Vydání vícejazyčného standardního formuláře                  100 Kč

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu  500 Kč

Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí                                       100 Kč za každý podpis nebo otisk razítka

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého nebo směšného                                 200 Kč

b) příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení          300 Kč

c) jména nebo příjmení v ostatních případech                3 000 Kč

Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci   200 Kč

Vidimace legalizace

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu                          30 Kč za každou i započatou stránku

Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu

                                                                                50 Kč za každý podpis nebo otisk razítka

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů