Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Vrchlabí – stavební úpravy parteru Za konírnou

Realizace stavebních úprav prostoru Za konírnou se předpokládá v roce 2023 nebo 2024. Předpokládaný náklad podle cen roku 2019 byl cca 7 mil. Kč.

Jedná se o úpravu stávajících ploch, které jsou v současné době nezpevněné i částečně zpevněné, jejichž povrch je díky výrazným nerovnostem obtížně odvodnitelný. Všechny dotčené plochy budou opatřeny novými zpevněnými povrchy z kamenné dlažby. V rámci stavby jsou navrženy rovněž plochy nezpevněné, které budou opatřeny humózní vrstvou a osety travním semenem, případně osázeny nízkou a středně vysokou zelení. Upravované plochy jsou rozděleny na plochy pojížděné, parkovací a pochůzné. V rámci stavby bude provedeno nové povrchové odvodnění všech navržených zpevněných ploch pomocí uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace a trvalé dopravní značení. Hlavní význam stavby bude v užívání ploch pro parkování osobních vozidel. Stavba je umístěna na nádvoří (parter za konírnou), které je přístupné pro pěší i vozidla z ulice Zámecké, se společným vjezdem a výjezdem.

Funkce a význam

Provedením stavebních úprav nebude dotčena funkce ani význam stávajícího území. Nově bude zřízen podél východního soudomí chodník pro pěší formou zvýšeného chodníkového pásu, doprava v klidu bude usměrněna navrženým režimem parkování s jednoznačně vymezenými rozměry o celkové kapacitě 34 stání osobních vozidel (nepočítaje stávající stání pro firmu HST Technologic s.r.o. v počtu 12 stání). Zlepší se hygienické poměry území odstraněním prašnosti z nezpevněných povrchů a celkově dojde k zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu.

situacni vykres

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů