Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Ostatní informace

Pokud Vám zde některé informace chybí, neváhejte kontaktovat koordinátora sociálních služeb na email: cupakovaadela@muvrchlabi.cz.

 

Komunitní plán rozvoje sociální práce, sociálních a návazných služeb ORP Vrchlabí 2021 - 2025

Komunitní plán rozvoje sociální práce, sociálních a návazných služeb ORP Vrchlabí 2021 - 2025

Komunitní plán rozvoje sociální práce, sociálních a návazných služeb ORP Vrchlabí 2021 - 2025

Kurátor pro děti a mládež (OSPOD)

Kurátor pro děti a mládež vykonává sociálně právní ochranu dětí se zaměřením na nezletilé s výchovnými problémy. Na nezletilé, kteří páchají trestnou činnost a přestupky, mají problémy se záškoláctvím, užíváním alkoholu a jiných návykových látek, nerespektují rodiče a jiné osoby zodpovědné za výchovu.

Kurátor pro děti a mládež (OSPOD)

Metodika spolupráce OSPOD a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika spolupráce OSPOD a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi [PDF, 804 kB]

Metodika spolupráce OSPOD a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Opatrovník – péče o dítě (OSPOD)

Opatrovník zajišťuje sociálně právní ochranu dítěte. V souvislosti s ní poskytuje poradenství, při práci s rodinami činí opatření k odstranění příčin a důsledků ohrožení dítěte, vede rodiče ke smírnému řešení a zastupuje dítě v soudních sporech.

Opatrovník – péče o dítě (OSPOD)

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD chrání práva dětí, sleduje jejich zdravý vývoj a dohlíží na to, aby děti byly v bezpečí.

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Pracovník náhradní rodinné péče (OSPOD)

Pracovník náhradní rodinné péče zajišťuje sociálně právní ochranu dítěte. V souvislosti s ní poskytuje sociální poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných i osobních problémů. Zajišťuje úkony spojené s výkonem náhradní rodinné péče, spolupracuje s pěstouny a dalšími institucemi a pomáhajícími organizacemi.

Pracovník náhradní rodinné péče (OSPOD)

Sociální kurátor

Sociální kurátor se zaměřuje na práci se zletilými, sociálně rizikovými klienty, na osoby sociálně vyloučeně, osoby v hmotné nouzi nebo osoby těmito jevy ohrožené. Sociální kurátor pracuje s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, to je ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby, i na svobodě. Sociální kurátor pomáhá a podporuje klienty za účelem prevence sociálního vyloučení a opětovného začlenění do společnosti.

Sociální kurátor

Sociální pracovník

Sociální pracovníci jsou tu pro všechny, kdo se dostali do nepříznivé sociální situace a neví si s ní rady. Sociální pracovníci vás zdarma, nezávazně a anonymně vyslechnou, poradí, pomůžou nebo zprostředkují pomoc. Pracovníky můžete kontaktovat osobně v kancelářích na radnici, e-mailem nebo telefonicky. Sociální pracovníci jsou terénní pracovníci a po předchozí domluvě za vámi přijedou.

Sociální pracovník

Sociální služby

Informace o sociálních službách a dalších organizacích dostupných občanům Vrchlabska.

Sociální služby

Standardy kvality OSPOD

Standardy kvality OSPOD

Veřejný opatrovník

V případech, kdy není možné člověku s omezením svéprávnosti, který má bydliště na území obce Vrchlabí ustanovit opatrovníka z řad příbuzných nebo blízkých osob, je veřejným opatrovníkem ustanovena obec jako právnická osoba. Osobou pověřenou k vykonávání opatrovnictví je pak sociální pracovník Městského úřadu Vrchlabí.

Veřejný opatrovník

Vyřizování a podávání stížností spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí

(Další informace se zobrazí po otevření hesla)

Zastupování osob

Městský úřad Vrchlabí v zastoupení pověřeného pracovníka odboru sociálního a zdravotního zajišťuje uzavírání smluv o sociální službě za občany ORP Vrchlabí, kteří podle lékařského posudku nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce podle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupování osob

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů