Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Upozorňujeme, že podatelna úřadu bude v měsících červenci a srpnu z důvodu čerpání dovolených mezi 11. a 12. hodinou uzavřena. 

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Přírodní koupaliště Vejsplachy

Obecné informace

Provozovatel:

 • Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00278475 (majetkový odbor  tel. +420 499 405 361)

Vybavenost:

 • sprcha, převlékárny, občerstvení, WC k občerstvení sloužící i veřejnosti, pláž - na západní části rybníka, dřevěná mola

Popis:

Sportovně rekreační oblast s přírodním koupalištěm se nachází na okraji západní části města Vrchlabí. Nabízí koupání ve volné přírodě v koupališti o výměře 4 ha s travnatou pláží a písečným dnem na západním břehu rybníka.

Průměrná hloubka rybníka je proměnlivá, v rozmezí 0 - 2,5 m, v okolí mol přístupných ze břehu cca 1,2m.

Koupajícím je zde k dispozici sociální zařízení (WC, sprchy) umístěné u občerstvení.

U pláže na západním břehu rybníka je dále umístěna jedna venkovní sprcha s pitnou vodou a 3 ks venkovních převlékáren.

Dále je možné využívat drobné prvky v rybníce – dřevěné molo, molo s altánem, molo na vodě uprostřed rybníka, betonové molo, lavičky podél západní a severní části rybníka.

Zdroj vody v přírodním koupališti 

 • historický přítok z potoku Bělá, přes usazovací přírodní nádrž s kamennou hrází, voda není upravována.

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Městská policie:
• +420 499 422 013
• +420 499 422 741
• +420 737 225 663

První pomoc

Lékárnička 1. pomoci je uložena v provozovně občerstvení a je vybavena charakterem poskytované služby.

Ve Vrchlabí dne 09.06.2023

Informace o kvalitě vody

modry Podle výsledku posledního rozboru vzorku vody odebraného dne 1.7.2024 je voda vhodná ke koupání. 

Webové stránky Krajské hygienické stanice: 
https://www.khshk.cz/bathingarea/vrchlabi-vejsplachy/

Kontrola jakosti vody

Je prováděna dle monitorovacího kalendáře schváleného hygienickou stanicí, a to v období zpravidla od 15.6. do 31.8. běžného roku („koupací sezóna“).

Rozsah a četnost odběrů je v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky rozborů vody jsou neprodleně zasílány v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví - Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje (dále jen „KHS“).

Rozbor vody na přítomnost cerkárií ptačích motolic je prováděn v souladu s platnou legislativou a dle aktuální situace.

Odběry provádí akreditovaná laboratoř (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71009361) na základě smlouvy s provozovatelem v následujících termínech a rozsahu:

Odběry

Ukazatel/datum

17.6.

1.7.

15.7.

29.7.

12.8.

26.8.

Escherichia coli

+

-

+

-

+

-

střevní enterokoky

+

-

+

-

+

-

znečištění odpady

+

-

+

-

+

-

přírodní znečištění

+

-

+

-

+

-

průhlednost

+

+

+

+

+

+

vodní květ

+

+

+

+

+

+

sinice

+

+

+

+

+

+

chlorofyl-a

+

+

+

+

+

+

mikroskopický obraz

+

+

+

+

+

+

"+" znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; "-"znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat


Údaje o jakosti vody z přírodního koupaliště a hodnocení výsledků se ukládají po dobu 5 let (místo uložení: Majetkový odbor, Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí).

Opatření při nevyhovujícím vzorku

Upozornění návštěvníkům - informační cedule 3 ks (východní pláž, kemp, severní molo) umístěné na přístupových cestách ke koupališti, internetové stránky města Vrchlabí http://www.muvrchlabi.cz/mesto/

Přijatá opatření pro zamezení výskytu cerkárií:

 • informace návštěvníků areálu o zákazu krmení vodního ptactva (informační cedule)
 • plašení kachen 
 • řízená osádka ryb
 • sběr plžů

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • koupaliště nemá stálého správce, jedná se o vodní plochu bez dohledu, kde je umožněno koupání jen na vlastní nebezpečí (na koupališti není plavčík)
 • návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat (na vstupech do vody) opatrně, je zakázáno se vzájemně potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, skákání do vody z mol je zakázáno (hloubka nemusí být dostatečná !!)
 • z důvodu bezpečnosti návštěvníků a hygieny veřejného koupaliště je v období od 1.června do 31.srpna zakázáno volné pobíhaní psů a jejich koupání (psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit)
 • na koupaliště se nesmí přinášet předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků (např. zábavní pyrotechniku, hořlaviny, chemikálie)
 • návštěvníci jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních
 • odpadky se ukládají na vyhrazená místa, tj. do odpadkových košů, popelnic a kontejnerů (i na tříděný odpad) umístěných v areálu 
 • v případě rozbití skleněných a jiných předmětů, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky je ten, který tuto situaci způsobil, povinen zabezpečit dokonalý úklid
 • je zakázáno znečišťovat vodu i ostatní prostory ke koupání (např. odhazováním odpadků, nedopalků cigaret, používáním mýdla mimo prostory k tomu určené)
 • rozvodné sloupky elektřiny slouží pouze pro zákazníky kempu (u občerstvení)
 • návštěvníci jsou povinni se v areálu chovat tak, aby neobtěžovali ostatní návštěvníky
 • rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa je zakázáno
 • kouření na molech a ostatních konstrukcích je zakázáno

Údržba přírodního koupaliště

a) venkovní plochy - zajišťují Služby města Vrchlabí

b) sociální zařízení, sprcha a převlékárny- zajišťuje nájemce občerstvení a kempu

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů