Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Upozorňujeme, že podatelna úřadu bude v měsících červenci a srpnu z důvodu čerpání dovolených mezi 11. a 12. hodinou uzavřena. 

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Vydávání matričních dokladů

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a úmrtní list a DRUHOPISŮ matričních dokladů

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) a doklad o registrovaném partnerství vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, vstoupila do partnerství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Matriční úřad podle § 25 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu má žadatel trvalý pobyt. Snoubenci, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí, žádají o vydání vysvědčení zastupitelský úřad.

K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba doložit:

  • občanský průkaz/cestovní doklad žadatele
  • rodný list, případně soudní rozhodnutí o rozvodu s doložkou PM

Vydání duplikátu (stejnopisu) matričního dokladu

Matriční úřad vydá druhopis matričního dokladu dle § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách

  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo člen její rodiny tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec
  • státní orgán ČR nebo orgán územních samosprávných celků – pro úřední potřebu
  • statutární orgán církve - § 25 odst.1, pís. c)
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv - § 25 odst.1, pís. d)
  • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině - § 25 odst.1, pís. e)

Úhrada správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správní poplatcích:

Vydání duplikátu rodného, oddacího nebo úmrtního listu,

nebo dokladu o registrovaném partnerství                                                   300 Kč

Vydání vícejazyčného standardního formuláře                                            100 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství               500 Kč

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů