Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Město Vrchlabí pokračuje v koordinaci sociálních služeb a dalších sociálních aktivit

logo eu

Město Vrchlabí pokračuje v koordinaci sociálních služeb a dalších sociálních aktivit

logo eulogo khk

Často se setkávám s názorem, že žádné plány nemají smysl. Jistě to v řadě situací platí. Přesto věřím, a mé pracovní zkušenosti v sociální oblasti mi to potvrzují, že plány smysl mají, pokud nezůstanou jen na papíře a nestavějí „vzdušné zámky“. Smyslem není plán jako takový, smyslem je vědět, co a proč je potřeba, v jakém rozsahu a za jakých podmínek a kroky obsažené v plánu realizovat či se o jejich realizaci maximálním způsobem snažit.

A právě o to usiluje město Vrchlabí v oblasti sociálních služeb a dalších sociálních aktivit. Město rovněž věnuje pozornost sociálním potřebám obyvatel města i obyvatel okolních obcí, které jsou na území jeho správního obvodu a snaží se, aby území bylo co nejlépe připravené na vývoj či změny v sociální oblasti. Tam,  kde změny nejvíce cítíme, je zvyšující se podíl občanů starších 65 let – Královéhradecký kraj má nejvyšší podíl občanů starších 65 let, v roce 2019 to bylo více než 21 % obyvatelstva[1]. Přibývá tak lidí,  kteří potřebují či  budou potřebovat v určité míře  péči a podporu.

Na tyto, i další změny (zvyšující se počet předlužených osob, transformace psychiatrické péče apod.), je potřeba reagovat systematicky a nelze postupovat nahodile. Obce a města mají mít v této věci aktivní roli – jsou schopny mapovat potřeby obyvatel, kapacity sociálních služeb, i kapacity sociální práce a koordinovat vzájemnou návaznost a spolupráci různých subjektů. Na základě těchto znalostí pak, ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, plánují, provádí potřebné změny a rozvíjí sociální služby a další sociální aktivity na svém území.

Jedním ze způsobů, jak postupovat systematicky je i tzv. komunitní plánování sociálních služeb, které město Vrchlabí započalo v roce 2014 a průběžně v něm bude pokračovat. Jde o proces, který je otevřen odborné veřejnosti i občanům. Konkrétními aktivitami, které se uskuteční, jsou:

  • vyhodnocení naplnění současné strategie územně správního obvodu Vrchlabí v oblasti sociálních služeb pro období 2015 – 2020 - co se podařilo, co ne a proč
  • vytvoření Koncepce rozvoje služeb pro seniory územně správního obvodu Vrchlabí
  • vytvoření Prorodinné koncepce města Vrchlabí
  • sestavení a projednání nové strategie územně správního obvodu Vrchlabí v oblasti sociálních služeb pro období 2021 – 2025 a realizace činností vedoucích k naplňování této strategie
  • realizace kroků v rámci Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí, případně její úpravy a pokračování spolupráce s Platformou pro sociální bydlení
  • pokračování informačních aktivit o sociálních službách a dalších sociálních aktivitách směrem k široké veřejnosti, prohlubování spolupráce se zdravotníky
  • vzdělávání sociálních pracovníků v potřebných oblastech apod.

Výše uvedené aktivity budou uskutečněny a zároveň financovány díky projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II“, do kterého se město Vrchlabí zapojilo od května 2020. 

Pokud máte k sociální oblasti návrhy,  prosím zasílejte je na mail: cupakovaadela@muvrchlabi.cz .


 

Za Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vrchlabí

Mgr. Adéla Cupáková

koordinátor sociálních služeb, sociální pracovník

 

[1] Zdroj: 
https://www.czso.cz/csu/xh/projekce_poctu_obyvatel_do_roku_2050

https://www.czso.cz/csu/xh/vekove_slozeni_obyvatel_kralovehradeckeho_kraje

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů