Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Upozorňujeme, že podatelna úřadu bude v měsících červenci a srpnu z důvodu čerpání dovolených mezi 11. a 12. hodinou uzavřena. 

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Zvýšení kvality personálního řízení MÚ Vrchlabí

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu."  

Publicita

 

Dne 15. ledna 2010 vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR výzvu pro předkládání grantových projektů z Evropského sociálního fondu v ČR, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Řízení lidských zdrojů v úřadech územních samosprávných celků s tím, že v rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na řízení lidských zdrojů a práci personalistů v úřadech územních samosprávných celků, konkrétně v následujících oblastech: 

  • vzdělávání zaměstnanců, zejména personalistů a vedoucích pracovníků daného úřadu v následujících oblastech: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod.; 
  • nastavení interního systému vzdělávání, včetně tvorby pilotních vzdělávacích kurzů a znalostních databází; 
  • realizace potřebných kroků zaměřených na optimalizaci a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů. Tato oblast bude kopírovat především oblasti, které jsou uvedeny v první odrážce, tedy v oblasti vzdělávání personalistů a vedoucích pracovníků; 
  • realizace opatření zaměřených na optimalizaci úřadů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, což spočívá především v realizaci personálních auditů, analýzách vzdělávacích potřeb, zpracování kompetenčních modelů apod. 
  • realizace výše uvedených oblastí a realizace opatření na jejich zlepšování; 
  • personální audity včetně návrhu optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů; 
  • optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Město Vrchlabí na základě této výzvy podalo žádost o finanční podporu dle této výzvy na projekt "Zvýšení kvality personálního řízení MU Vrchlabí" o celkových nákladech více než 3,560 mil. Kč, z toho dotace z ESF činí 3,026 mil. Kč, spoluúčast města 534 tis. Kč.  

Dne 06.10.2010 vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí, kterým schválilo poskytnutí dotace městu Vrchlabí ve výše uvedené částce.  

Dne 07.10.2010 vypsalo město výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - zajištění vzdělávání a poradenství v rámci projektu. Dodavatelem vzdělávacích a poradenských služeb se na základě výběrového řízení a rozhodnutí rady města ze dne 1.12.2010 se stala společnost BNV Consulting. s.r.o. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22.12.2010 schválilo přijetí dotace, čímž byl celý projekt fakticky zahájen. V souladu s podmínkami dotace byl projekt oficiálně ukončen ke dni 31.12.2012, práce na dalším rozvoji vzniklých vnitřních směrnicí bude nadále pokračovat, samotné personální řízení je trvající proces, který by měl do budoucna být nedílnou součástí práce všech zaměstnanců úřadu.

Datum vložení: 2. 6. 2015 11:35
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2024 14:15

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů