Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

vnitřní oznamovací systém (etická linka) města Vrchlabí

Shrnující informace

 • Kdo může oznamovat:
  kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání
 • Co se oznamuje:
  porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí
 • Jak se oznamuje:
  komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů? 

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp.

 

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznámení může být učiněno i anonymně.

 

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení příslušná osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

 

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.

 

Příslušná osoba:

JUDr. Robert Pecka
pecka@lexnova.cz
+ 420 722 525 094

Písemně lze oznámení učinit na adresu:

Whistleblowing
Městský úřad Vrchlabí
Zámek 1
54301 Vrchlabí

Takto označená poštovní zásilka nebude na podatelně úřadu otevřena a bude uzavřená předána k vyřízení příslušné osobě. 

Webové oznamovací kanály:

 • Interní oznamovací kanál města Vrchlabí na webu oznam.to – https://app.oznam.to
  přístup pro externí oznamovatele
 • Centrální oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti – https://oznamovatel.justice.cz
 • Ke stažení - Metodika ministerstva spravedlnosti

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů