Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Budoucnost je teď!

Budoucnost je teď!

Budoucnost je teď! - č. 6-22-12366

Aktivität/aktivita: Exkurze učitelů vrchlabských škol do Baunatalu

Aktivität/aktivita: Exkurze učitelů vrchlabských škol do Baunatalu

Ort und Datum / místo a datum: Baunatal 31.03-03.04.2022

 

Idea a cíle projektu

Vrchlabí, město v Krkonoších s 12 tisíci obyvatel, a Baunatal, město s 27 tisíci obyvatel ležící v Hessensku nedaleko města Kassel, jsou partnerskými městy již od roku 1991. V rámci tohoto partnerství probíhají pravidelné výměnné pobyty a intenzivní spolupráce v oblasti zájmové činnosti dětí. V obou městech funguje několik základních a středních škol, z nichž zvláště Základní škola Školní Vrchlabí a Theodor-Heuss-Schule Baunatal (v roce 2020 získala ocenění „Umweltschule“) se intenzivně věnují environmentální výchově.

Město Vrchlabí v roce 2021 schválilo Vizi 2025 (příloha č. 1), která je podkladem pro řadu iniciativ a projektů, jež zajistí zásadní snížení produkce odpadů ve Vrchlabí v následujících letech. Jedním ze zásadních pilířů implementace Vize 2025 je práce s dětmi a mládeží, identifikace příkladů dobré praxe a jejich zavádění do života ve Vrchlabí. Právě proto bude rok 2022 věnován osvětě, směrované primárně na děti a mládež a jejich prostřednictvím pak i na všechny obyvatele Vrchlabí. Důležitým bodem bude inspirace a sdílení dobré praxe z partnerského města Baunatal. Zásadním cílem je dosáhnout vědomého předcházení vzniku odpadů a s pomocí plánu dosáhnout maximální produkce odpadu 120 kg/osobu v roce 2030 a v roce 2035 maximální 100 kg/osobu.

Uchopení problematiky hospodaření s odpady v tomto projektu naplňuje Téma roku 2020 Česko-německého fondu budoucnosti zaměřeného na oblast ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, ekologického vzdělávání platné do 31.12.2021. Předkládaný projekt Budoucnost je teď je určen pro školy z Vrchlabí (učitelé a žáky II. stupně ve věku 11-15 let) hledající inspiraci v řešení problematiky hospodaření s odpady v partnerském městě Baunatal.

Hlavním cílem projektu je již v dětech budovat uvědomění si a naučit je předcházení vzniku odpadů.

V rámci projektu budou realizovány tři setkání zaměřená na generaci dětí II. stupně základních škol, tj. ve věku 11-15 let a na učitele jako nositele informací.

Projektové aktivity na rok 2022 jsou rozděleny do následujících projektových bloků:

Návštěva projektového týmu vrchlabských učitelů v Baunatalu

Termín: 31.03.-03.04.2022

Na základě získaných zkušeností z prvního setkání projektového týmu vrchlabských učitelů v Baunatalu bude ve Vrchlabí organizován „Den bez odpadů“ pro každou třídu všech škol z Vrchlabí (ZŠ Školní, ZŠ nám. Míru, ZŠ Horská, Krkonošské gymnazium) bude v dubnu 2022 zorganizován tematický den bez odpadů.

Exkurze žáků vrchlabských škol do Baunatalu

Termín: 23.-26.06.2022

Německý partner po předběžné komunikaci s Vrchlabím připraví a zorganizuje pro zaiteresované děti vzdělávací a poznávací program včetně workshopů v Naturpark Habichtswald Kassel.


Hlavní koordinátor aktivit: Mgr. Martin Bartoš

Projektový manažer: Mgr. Radka Nosková

 

Aktivität/aktivita: Exkurze žáků vrchlabských škol do Baunatalu

Ort und Datum / místo a datum: Baunatal 23.-26.06.2022

Aktivität/aktivita: Exkurze žáků vrchlabských škol do Baunatalu

 

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů